Kombinované tvářecí stroje REB SRM

 


 

Spojení více technolgií tváření trubky - zpravidla axiální tváření (REB) a rotační tváření (SRM) v jednom stroji přináší flexibilitu a rozšířené možnosti.

Trubka se upne automaticky v jedné nebo volitelně druhé pozici.

Pro vlastní axiální tváření se polohuje před upnutou trubku až 6 formovacích nástrojů horizontálně nebo vertikálně v lineárním vedení a hlava pro rotační formování

Metoda rotačního tváření je zvláště vhodná pro výrobu kontur s ostrými hranami pro těsnící prvky a pro perfektní povrchy. Je možné tvářet zvenku dovnitř i zevnitř ven.

Programování CNC řídícího systému v dotykovém oprátorském panelu. Pohon hlavní osy pro axiální tváření je hydraulický nebo volitelně elektrický.

Možnost integrace do linky s dalším zařízením.


 

 

   

Všechny údaje jsou pouze informativní