Software SCHRÖDER

Firma Hans Schröder Maschinenbau má dlouholeté zkušenosti v oboru zpracování plechu a rovněž ve vývoji software pro vyráběné stroje. Velkou výhodou je, že software je vyvíjen ve firmě, takže všechna potřebná řešení mohou být v krátké době vyvinuta zcela podle potřeb.

software schröder

Pro servolelektrické ohýbačky se využívá grafický systém s programováním a testováním kolize systém POS2000 nebo vyšší verze POS3000 včetně možného importu dat

katalog

POS3000

 

Pro servoelektrické a motoricky poháněné  ohýbačky se využívá grafický systém s programováním a testováním kolize systém POS2000

katalog

 POS2000  

Pro řízení menších strojů se užívá kompaktní systém NanTouch.

katalog

NanoTouch   

Pro hydraulické ohýbačky je k dispozici grafický sytém CFP120

katalog

 

Pro CNC řízené skružovačky plechu se používá CGS50