GASPARINI technologie ohraňovacích lisů

ECO vybavení pro snížení spotřeby energie

     
  

ECO vybavení zahrnuje mimo další zařízení  frekvenčně řízený pohon hlavního olejového čerpadla pro pohyb beranu – osy Y1Y2. Pohon pracuje pouze když je třeba tlak nebo průtok pro pohyb beranu. Tlak se řídí otáčkami čerpadla podle výpočtu tlak v řídícím systému. Velkou výhodou je úspora energie oproti konvenčnímu pohonu, větší energetická účinnost, není třeba chladič, olej se nezahřívá, teplota oleje zůstává nízká, prodlouží se životnost těsnění, snižuje se hlučnost stroje

Dalším kladným efektem je zrychlení chodu beranu a dalších zařízení.

Adaptivní bombírování ACSG s kompenzací při ohybu

 

Stroj je vybaven sensory pro měření průhybu beranu a lavice. Ve ztrojené konstrukci lavice jsou umístěny bombírovací válce

Při každém ohybu se odměřuje skutečný průhyb beranu a lavice. Bombírovací systém nastaví automaticky tlak bombírovacích válců lavice tak, aby přesně vykompenzoval průhyb beranu a lavice při každém ohybu.

Stroj neprovádí pouze teoretický výpočet ale nastaví bombírování podle skutečné naměřené  hodnoty průhybu

Po celé délce stroje má pak ohnutý výrobek stejný úhel.

 

Laserové bezpečnostní zařízení DSP-AP s PLC

Laserová ochrana poskytuje ochranu viditelným laserovým paprskem dle EN12622. Vysílač a přijímač paprsku jsou instalovány na beranu lisu.

Chrání operátora před sevřením mezi nástroji. Beran sestupuje plnou rychlostí až k výšce minimálně 4 až 6 mm nad plech. Pak se rychlost změní na pracovní bezpečnou např.10mm/s. Oproti konvenčním systémům je možno práci zrychlit. Při ohýbaní čela krabice lze vyřadit zadní svazek a zrychlit ohyb – funkce „blanking“.

Systém řízení úhlu GPS4

     

   

GPS4 systém řízení úhlu se skládá ze sensorů umístěných v segmentu matrice cca 40 -100mm. Měří a řídí úhel ohybu pomocí dvou pružně uložených kontaktních vidliček s elektronikou pro odečítání polohy.  Nepotřebuje žádnou přečnívající hranu z matrice. Je uschován v matrici, chráněn před poškozením. Stroj lze vybavit více odměřovacími jednotkami GPS4. Řídí nastavený úhel ohybu.

       

REFLEX systém kompenzace bočnic

      GASPARINI REFLEX 

 Při zatížení lisu se bočnice mirně  otevírají. Bočnice lisu jsou vybaveny volnými odměřovacími rameny tvaru „C“.

Systém REFLEX pak kompenzuje otevření bočnic

Laser Line - laserový paprsek na ohybové čáře

     
 

 

LaserLine vyznačuje na plechu čáru ohybu.

V případě, že není možné používat zadní doraz, lze ohýbat „ na čáru“ – ohybová čára vyznačená zeleným laserovým světlem.

Všechny údaje jsou pouze informativní